O nás

Pohybovňa je občianske združenie, ktoré sa venuje najmä deťom a mládeži prostredníctvom pohybových aktivít ako parkour a gymnastika. Cieľom združenia je najmä rozvoj pohybových a tvorivých schopností u detí a mládeže, vykonávanie prospešnej činnosti v oblasti zdravia a prírody. 

 

História:

V Malackách sme sa počas 3 rokov pôsobenia rozrástli na viac ako 200 aktívnych členov, z ktorých väčšinu tvoria deti a mládež vo veku 5 až 16 rokov, veľká skupina vo veku 16 až 20 rokov a v menšej miere dospelí a rodičia. Náš športový klub je zaregistrovaný v Slovenskom zväze rekreačnej telesnej výchovy a športu. Ako tréneri sme absolventami alebo študentami FTVŠ UK. Tréningy realizujeme v telocvičniach základných škôl a postupne sa nám podarilo zvýšiť úroveň tréningov pomocou materiálneho vybavenia ako dopadové žinenky, nafukovacia odpružená podlaha airtrack, gymnastický klin, tatami, molitanové prekážky a veľké množstvo iných tréningových pomôcok.

Činnosť:

Stretávame sa na pravidelných tréningoch a záujmových útvaroch ZŠ – 3 mesačné kurzy -2 x týždenne, venujeme sa pohybovým disciplínam, ktoré nie sú súťažné. Je to najmä parkour, ktorý je spojením gymnastiky, akrobacie, atletiky, tanca aj silovej prípravy. Nie každé dieťa obľubuje kolektívne športy a tu je priestor pre alternatívu. Počas letných prázdnin organizujeme tábory s tradične úžasnou atmosférou a naopak v zimných mesiacoch sa viac venujeme organizácii podujatí, kde hlavnú náplň tvoria workshopy na témy ako napríklad prvá pomoc pri zranení, prevencia proti zraneniam, kondičný tréning alebo základy akrobacie. Organizujeme verejné podujatia „rozhýbMA!“ – jarné, jesenné, letné, vianočné pre deti aj dospelých. Na tréningoch sa zúčastňujú deti zo sociálne slabých rodín a detského domova. Spolupracujeme s viacerými partnermi ako Malackí zberači, Malacká šošovica, Cirkevná škola Malacky, Gymnázium Malacky, Mesto Malacky.

Filozofia:

Neodstraňujeme zdravú rivalitu medzi deťmi, ale pripomíname im zároveň myšlienku nesúťažného športu pre radosť. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom športu dosahovali nielen osobné či skupinové víťazstvá, ale aby sme dokázali mať z pohybu hlavne zdravie a potešenie.

Pohyb je veľmi všeobecný pojem. Spoznáme ho už pred narodením a sprevádza nás prakticky po celý život. Zvykne sa hovoriť, že život je pohyb. Obľubujú si ho deti, mládež aj dospelí a to v rôznych formách. Čím viac pohybov sme schopní vykonať, zopakovať alebo naučiť sa, tým viac sa stávame naozaj funkční. Dnes už dokonca vieme, že pohybový stimul môže byť v určitých vývinových štádiách dôležitejší pre mozog ako „učenie v škole“. V tomto prípade dáva fráza v zdravom tele zdravý duch ešte väčší význam.

Problém je, že pohybu je stále menej a to ako u dospelých tak aj u detí. Dôvodov nájdeme veľa a všetky majú pôvod v zmene životného štýlu obyvateľstva celej planéty. Sedíme stále viac, vytráca sa pohybová pestrosť, teda  človek a jeho schopnosti degenerujú. Celé tisícročia sa naše telo a samozrejme aj mozog vyvíjali na to, aby boli schopné vykonávať rôzne činnosti ako lezenie, plazenie, beh, lov či plávanie. V súčasnosti však sledujeme trend znižovania pohybovej výkonnosti u dospelých ale aj u detí. Úlohy, ktoré sa nám môžu zdať fyzicky veľmi náročné, boli v minulosti bežné. Ak sa zameriame len na deti a ich pohybové schopnosti za obdobie posledných 20 rokov zistíme znepokojujúce výsledky, pretože v testoch prišlo k zhoršeniu výkonnosti.

Riešenie je rozvíjať pohybové schopnosti komplexne. To je možné pomocou viacerých disciplín, ktoré do seba pekne zapadajú. Najväčšie zastúpenie na našich tréningoch majú 3 disciplíny: Parkour,  Freerunning, Gymnastika

parkour

Je to všestranná pohybová disciplína, v ktorej sa rozvíjajú takmer všetky pohybové schopnosti. Veľmi zjednodušená a skrátená definícia hovorí, že „parkourista“ alebo „traceur“ sa pri nej snaží dostať z bodu A do B a to čo najefektívnejšie. Ak by sme chceli parkour opísať podrobne, potrebovali by sme podstatne rozsiahlejší text. Najpodstatnejšie však je, že parkour rozvíja nielen fyzické schopnosti (sila, koordinácia, rýchlosť…) ale aj morálno-vôľové vlastnosti (rešpekt, snaha, spravodlivosť…).

Freerunning

Často krát je radený ako súčasť parkouru. Rozdiel je však v tom, že je viacej akrobatický a využívajú sa v ňom ozdobné prvky.

gymnastika

Gymnastika je takmer najstaršie pohybové odvetvie známe už z antického Grécka. Pôvodná gymnastika prešla veľkým vývojom a dnes je známa skôr ako športová gymnastika, a tým sa zabúda na pôvodný význam gymnastiky. Dnes je známych množstvo odvetví ako zdravotná alebo kondičná gymnastika.

 

Všetky tieto disciplíny sa navzájom pohybovo podobajú, aj keď majú vlastné pravidlá, ktoré vytvárajú neviditeľné bariéry. My ich však dokážeme na tréningu využívať spolu. Ďalšie jednoduché prvky z tancov (breakdance, capoeira) či z bojových umení (karate, judo) dokážu ešte viac rozšíriť pohybový fond, a tým vytvoriť pohyb ešte pestrejší. Telo neodlišuje aký šport práve vykonáva. Telo nerozmýšľa v svaloch, telo rozmýšľa v pohyboch.