Kurzy

TRéNINGOVé KURZY

Tréningové kurzy trvajú približne 3 mesiace a plynule na seba nadväzujú. Pracujeme s ucelenou skupinou, ktorá sa spolu vyvíja. Momentálne máme 6 rôznych tréningových skupín. Tie sa od seba odlišujú ako vekovým zložením skupiny, ale aj pohybovou úrovňou členov. Je na zvážení trénera, do ktorej skupiny vaše dieťa zaradené. Na každom tréningu sú deti pod vedením dvoch trénerov. Každá tréningová jednotka má dĺžku 60 minút. V prípade záujmu o kurzy odošlite vyplnenú prihlášku. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme bližšie informácie. Po vzájomnej dohode je možné, aby dieťa pristúpilo do rozbehnutého kurzu

Momentálne prebiehajú online kurzy, vzhľadom na epidepiologickú situáciu. Je však možné sa bezplatne prihlásiť do poradovníka pre kurzy a my Vám budeme posielať informácie ohľadom zmien. 

F.A.Q.

Po obdržaní prihlášky Vás budeme informovať o skupine pre Vaše dieťa

Nie, momentálne sú všetky kurzy pozastavené z dôvodu epidemiologickej situácie.