Nová hala pre pohyb

Koncom roku 2021 sa občianskemu združeniu POHYBOVŇA podarilo nájsť priestor, kde sa deti, mládež ale aj dospelí môžu tešiť na pohyb. Priestor v centre Malaciek bude zameraný na rôzne športové discpilíny ako parkour, gymnastika a iné doplňujúce aktivity ako úpoly, kondičný tréning alebo vzdušná akrobacia. „Takmer štyri roky sme trénovali v školských telocvičniach, kde sme každý jeden deň vynášali z náradovne množstvo materiálneho vybavenia pre tréning. Bolo to dobré obbdobie, ale je čas sa posunúť ďalej. „ Hovorí autor projektu Stanislav Pálka. Tréneri aj zakladateľ sú absolventami Fakulty Telesnej Výchovy a Športu a cítili potrebu vytvoriť priestor podobajúci sa zabudnutým „Sokolovniam“, kde je možné rozvíjať pohybové schopnosti všeobecne. V školských telocvičniach vo väčšine miest podľa nich chýba vybavenie pre podobné aktivity. Dostupnosť v centre mesta bola jednou z hlavných priorít zakladateľov projektu. „Chceli sme, aby sa ku nám dostala väčšina ľudí bez auta…Na bicykli, kolobežke, s kočíkom…Jednoducho a bezpečne. Priestor dostal svoje charakteristické meno „Cvičňa“, pretože na rozdiel od telo-cvične sem ľudia prídu cvičiť aj myseľ. Financie na projekt sú vysoké a projekt by nebolo možné zrealizovať bez podporovateľov a sponzorov. Najväčším podporovateľom projektov Pohybovne je Bratislavský samosprávny kraj, vďaka ktorému sa podarilo zabezpečiť materiálne vybavenie ako dopadové žinenky a hrazdové lešenie, ktoré nájdu svoje využitie na letných táboroch, ale aj v novom priestore. Predpokladaný termín otvorenie „Cvične“ pre verejnosť je začiatok februára 2022. POHYBOVŇU a priebeh prerábky priestorov môžete sledovať na sociálnych sieťach (fb: pohybovňa / ig: pohybovna / web: pohybovna.sk )

Mgr. Stanislav Pálka