Tréningy

Tréningové kurzy

Tréningové kurzy trvajú približne 3 mesiace a plynule na seba nadväzujú. Pracujeme s ucelenou skupinou, ktorá sa spolu vyvíja. Momentálne máme 6 rôznych tréningových skupín. Tie sa od seba odlišujú ako vekovým zložením skupiny, ale aj pohybovou úrovňou členov. Je na zvážení trénera, do ktorej skupiny vaše dieťa zaradené. Na každom tréningu sú deti pod vedením dvoch trénerov. Každá tréningová jednotka má dĺžku 65 minút. V prípade záujmu o kurzy odošlite vyplnenú prihlášku. Následne Vás budeme kontaktovať a poskytneme bližšie informácie. Po vzájomnej dohode je možné, aby dieťa pristúpilo do rozbehnutého kurzu. Prvý úvodný tréning je zadarmo.


I. kurz od 17. 9. 2019 - 6. 12. 2019

Tréningové skupiny

 ŽLTÍ  (prípravka, vek: 5 až 7 rokov)
Frekvencia tréningov: 1x/týždeň
Kedy: streda od 15:15 do 16:15
Kde: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Počet tréningov: 11
Výška príspevku: 53 Eur*
*Príspevok sa bude hradiť až po prvom tréningu.

 ORANŽOVÍ  (začiatočníci, vek: 7 až 9 rokov)
Frekvencia tréningov: 2x/týždeň
Kedy: streda od 16:15 do 17:20
          piatok od 15:30 do 16:35
Kde: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Počet tréningov: 22
Výška príspevku: 105 Eur*
*Príspevok sa bude hradiť až po prvom tréningu.

 ČERVENÍ  (začiatočníci a mierne pokročilí, vek: 8 až 10 rokov)
Frekvencia tréningov: 2x/týždeň
Kedy: streda od 17:20 do 18:25
          piatok od 16:35 do 17:40
Kde: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Počet tréningov: 22
Výška príspevku: 105 Eur*
*Príspevok sa bude hradiť až po prvom tréningu.

 FIALOVÍ  (mierne pokročilí, vek: 9 až 11 rokov)
Frekvencia tréningov: 2x/týždeň

Kedy: utorok od 15:30 do 16:35
Kde: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Kedy: štvrtok od 15:30 do 16:35
Kde: Gymnázium Malacky, ul. 1. mája
Počet tréningov: 23
Výška príspevku: 110 Eur*
*Príspevok sa bude hradiť až po prvom tréningu.

 ZELENÍ  (mierne pokročilí a pokročilí, vek: 10 až 15 rokov)
Frekvencia tréningov: 2x/týždeň

Kedy: utorok od 16:35 do 17:45
Kde: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Kedy: štvrtok od 16:35 do 17:40
Kde: Gymnázium Malacky, ul. 1. mája
Počet tréningov: 23
Výška príspevku: 110 Eur*
*Príspevok sa bude hradiť až po prvom tréningu.
 MODRÍ  (pokročilí, vek: 11 až 16 rokov)
Frekvencia tréningov: 2x/týždeň

Kedy: utorok od 17:40 do 18:45
Kde: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Kedy: štvrtok od 17:40 do 18:45
Kde: Gymnázium Malacky, ul. 1. mája
Počet tréningov: 23
Výška príspevku: 110 Eur*
*Príspevok sa bude hradiť až po prvom tréningu.

 DOSPELÍ  - až od októbra 2019 
 Bližšie informácie budú zverejnené počas septembra.


Kde trénujeme?