Stanislav Pálka

Zakladateľ O.Z. POHYBOVŇA, tréner, učiteľ. 

Narodil sa v Malackách, kde aj vyrastal. Magisterské štúdium ukončil v roku 2018 na FTVŠ UK. V odbore kondičné trénerstvo vo výkonnostnom a vrcholovom športe tak získal V. trénersky stupeň. V detstve sa venoval viacerým športom ako karate, futbal, či folklórne tance. V mladosti sa zameral na individuálne pohybové disciplíny, pri ktorých aj zotrval. Najväčšou vášňou bol snowboarding, k čomu sa približne v roku 2007 pridal parkour. Neskôr na strednej škole sa venoval tréningom zmiešaných bojových umení, pričom stále zostal pri tréningoch parkouru. Kvôli záujmu o široké spektrum športov získal na prijímacích pohybových skúškach FTVŠ najviac bodov zo všetkých uchádzačov. Veľmi rád spomína na vysokoškolské štúdium, počas ktorého získal potrebné vedomosti a skúsenosti. Počas výmenných študijných pobytov v zahraničí získal inšpiráciu aj v nových pohybových disciplínach, ktoré si obľúbil a to najmä capoeira, lezenie na skalách a stenách. V súčasnosti pracuje ako učiteľ telesnej výchovy na Gymnáziu v Malackách a tréner v POHYBOVNI. Jeho obľúbené pohybové aktivity v sebe spájajú prvky z parkouru, akrobacie,bojových športov, gymnastiky a lezenia.


Marek Gábriš

Marek je momentálne študentom fakulty telesnej výchovy a športu, kde ukončuje bakalárske štúdium v odbore kondičné trénerstvo. Športu sa venuje od  svojich 6 rokov, pričom sa postupne jeho záujmy menili z futbalu na plávanie. Intenzívne sa športu začal venovať v 16 rokoch a zameranie sa tiež menilo klasických posilňovacích tréningov až po plnohodnotný pohyb. Hovorí, že vlastne prešiel z cvičenia, ktoré z neho robilo nepohyblivú hmotu na cvičenie, pri ktorom sa telo zapája prirodzene. Marek má veľmi silný typ postavy. Vďaka dobrej kondičnej úrovni je naozaj obdivuhodné, ako dokáže takú hmotnosť s kopou svalov ovládať.


Samo Lajmon

 Narodil sa a vyrastal na Orave, konkrétne v meste Tvrdošín. Momentálne má za sebou úspešne zvládnuté bakalárske štátnice na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave   a v septembri 2018 nastúpil na magisterské tejto fakulty. Pohybu ako takému sa venuje už od svojich 7 rokov, kedy začal navštevovať miestne tréningy breakdance. Neskôr vyskúšal aj kolektívne hry ako je napríklad futbal alebo florbal, no nakoniec sa po niekoľkých rokoch vrátil k akrobatickými disciplínam. Vo svojich 14 rokoch sa viacej ako o tanec začal zaujímať o saltá a stojky. Saltá ho udržali chvíľku, no stojky sa postupne stali jeho srdcovkou a spolu so strečingom a cvičením s vlastnou hmotnosťou tela sa im venuje dodnes. Momentálne pôsobí ako tréner v Bratislavskej parkourovej akadémii Skill lab a tréner v POHYBOVNI.