O nás

Pohyb je veľmi všeobecný pojem. Spoznáme ho už pred narodením a sprevádza nás prakticky po celý život. Zvykne sa hovoriť, že život je pohyb. Obľubujú si ho deti, mládež aj dospelí a to v rôznych formách. Čím viac pohybov sme schopní vykonať, zopakovať alebo naučiť sa, tým viac sa stávame naozaj funkční. Dnes už dokonca vieme, že pohybový stimul môže byť v určitých vývinových štádiách dôležitejší pre mozog ako „učenie v škole“. V tomto prípade dáva fráza v zdravom tele zdravý duch ešte väčší význam.

Problém je, že pohybu je stále menej a to ako u dospelých tak aj u detí. Dôvodov nájdeme veľa a všetky majú pôvod v zmene životného štýlu obyvateľstva celej planéty. Sedíme stále viac, vytráca sa pohybová pestrosť, teda  človek a jeho schopnosti degenerujú. Celé tisícročia sa naše telo a samozrejme aj mozog vyvíjali na to, aby boli schopné vykonávať rôzne činnosti ako lezenie, plazenie, beh, lov či plávanie. V súčasnosti však sledujeme trend znižovania pohybovej výkonnosti u dospelých ale aj u detí. Úlohy, ktoré sa nám môžu zdať fyzicky veľmi náročné, boli v minulosti bežné. Ak sa zameriame len na deti a ich pohybové schopnosti za obdobie posledných 20 rokov zistíme znepokojujúce výsledky, pretože v testoch prišlo k zhoršeniu výkonnosti.

Riešenie je rozvíjať pohybové schopnosti komplexne. To je možné pomocou viacerých disciplín, ktoré do seba pekne zapadajú. Najväčšie zastúpenie na našich tréningoch majú 3 disciplíny: Parkour,  Freerunning, Gymnastika

parkour

Je to všestranná pohybová disciplína, v ktorej sa rozvíjajú takmer všetky pohybové schopnosti. Veľmi zjednodušená a skrátená definícia hovorí, že „parkourista“ alebo „traceur“ sa pri nej snaží dostať z bodu A do B a to čo najefektívnejšie. Ak by sme chceli parkour opísať podrobne, potrebovali by sme podstatne rozsiahlejší text. Najpodstatnejšie však je, že parkour rozvíja nielen fyzické schopnosti (sila, koordinácia, rýchlosť…) ale aj morálno-vôľové vlastnosti (rešpekt, snaha, spravodlivosť…).

Freerunning

Často krát je radený ako súčasť parkouru. Rozdiel je však v tom, že je viacej akrobatický a využívajú sa v ňom ozdobné prvky.

gymnastika

Gymnastika je takmer najstaršie pohybové odvetvie známe už z antického Grécka. Pôvodná gymnastika prešla veľkým vývojom a dnes je známa skôr ako športová gymnastika, a tým sa zabúda na pôvodný význam gymnastiky. Dnes je známych množstvo odvetví ako zdravotná alebo kondičná gymnastika.

 

Všetky tieto disciplíny sa navzájom pohybovo podobajú, aj keď majú vlastné pravidlá, ktoré vytvárajú neviditeľné bariéry. My ich však dokážeme na tréningu využívať spolu. Ďalšie jednoduché prvky z tancov (breakdance, capoeira) či z bojových umení (karate, judo) dokážu ešte viac rozšíriť pohybový fond, a tým vytvoriť pohyb ešte pestrejší. Telo neodlišuje aký šport práve vykonáva. Telo nerozmýšľa v svaloch, telo rozmýšľa v pohyboch.