PARKOUR, FREERUNNING, GYMNASTIKA

Pohybom ku slobode.

Čo je Pohybovňa?

Náš názov Vám napovie dostatočne, predstavíte si pohyb....a to nám stačí. To je zámer, ktorý vyplýva zo samotného názvu. Naším cieľom je komplexne rozvíjať pohybové, ale aj mentálne schopnosti u detí, mládeže a dospelých a to najmä pomocou disciplín ako je parkour, freerunning a gymnastika. Ak chcete lepšie porozumieť našej filozofii, prosím čítajte ďalej v sekcii Kto sme.


Partneri